Transporternas historia i Sverige

Sverige har länge haft en, i jämförelse med andra Europeiska länder, välutvecklad infrastruktur. Men hur har transporten i Sverige utvecklats genom tiderna? Ja, det är ett centralt ämne om man vill förstå hur Sverige har utvecklats generellt, och därför ska vi nu ta med dig på en resa genom den svenska transportens historia. Vi börjar med ett av de transportsätt som har varit, och fortsätter vara, viktigast för Sverige: järnvägen.

De allra första banorna som drogs användes faktiskt av hästvagnar. Detta var under 1850-talet, och vid den tiden hade flera andra europeiska länder redan tåg på sina järnvägar – Sverige var alltså relativt sent ute på denna punkt. År 1854 kom frågan upp i riksdagen, och som resultat av detta byggdes sedan stambanorna mellan Malmö, Göteborg och Stockholm. Sedan dess har järnvägen utvecklats enormt mycket, och snart kommer vi också att få höghastighetståg på våra järnvägar.

Scania R 500 6×2 Highline for ski team Sweden cross-country.
Södertälje, Sweden
Photo: Peggy Bergman 2017

Biltransport i Sverige

Den allra första svenska bilen kom till år 1892 och den drevs på ånga. Den första motordrivna bilen kom fem år senare. Till en början sågs bilen som en lyxvara, eftersom det var mest rika människor som hade råd att införskaffa och bruka en. Under början av 1900-talet var det populärt både med elbil och motorbil. De förra fungerade dock bäst i staden, eftersom batterierna bara tillät en färd på högst 6 mil.

Bilens popularitet tilltog alltmer ju längre tiden gick, i och med att den blev billigare att tillverka och således billigare att köpa. Volvo och Saab deltog i den internationella konkurrensen efter andra världskriget, och både import av utländska bilmärken och export av svenska bilar utgjorde en betydande del av den svenska bruttonationalprodukten. Men det var inte förrän på 60-talet man började tala om bilens negativa miljöpåverkan, något vi är alltför medvetna om idag.

Flyget i Sverige

Runt år 1900 uppfanns det första flygplanet av bröderna Wright, och när det kommer till den svenska produktionen så har den dominerats av militärflyg, vilket det inte är fråga om här. När det kommer till den civila luftfarten i Sverige, transporten av människor i flygplan, var vi något efter vår nordiska lillebror Danmark, som var först ut med flygtransport i Norden. Det finns några olika namn som är intressanta i detta tema.

Ett av dem är Carl Cederström, som utbildade sig till pilot i Frankrike år 1909, och lyckades som första svensk – om än på andra försöket – att flyga över Öresund. Innan honom hade dock, naturligtvis, en dansk hunnit före – Robert Svendsen. Cederström fortsatte sedan med att slå svenska rekord i höjdflygning, och var en pionjär i den svenska flygtransportens historia på många olika sätt. Han dog till slut dock i en flygplansrelaterad olycka.

Cykeln

Denna uppfinning är något äldre än de förra, och anledningen till detta är enkel: det krävs ingen motor för att driva en cykel. Under 1817 uppfanns vad man skulle kunna kalla den första cykeln, men det var ändå inte förrän år 1885 som den cykel vi känner idag kom till. I Sverige kom cykeln på sina håll till som en nödvändighet snarare än en marknadsorienterad utveckling, vilket skiljer sig från andra transportmedel.

Runt 1860 byggde nämligen smeder på sina håll i Sverige cyklar för att använda själva. Under 1890-talet konstruerades vad som kallades en “säkerhetscykel” av Anna Wiklund och Per From. Därefter blomstrade den svenska marknaden för cyklar, men det är inte förrän då som detta faktiskt händer, vilket är något senare än våra europeiska grannländer. Cykeln hade redan varit vanlig länge i andra europeiska länder innan den kom att populariseras i Sverige.

Motorcykeln

Det kom från början som en idé att skapa en motordriven cykel, och det rörde sig allra först om en ångmotor, för att senare utvecklas till den bensindrivna motorn vi är vana vid idag. Under 1860-talet började den utvecklas i Tyskland, men det var inte förrän på 1890-talet som de blev vanliga i Sverige. Det visade sig att det skulle bli en stor hit, när den väl slog igenom.

Sammanfattning

Transportens historia i Sverige är med andra ord lång och brokig, och det första man slås av är att de flesta transportmedel kom till från mellan 1850 och fram till 1900-talet, och utvecklades i Sverige parallellt med resten av Europa. Särskilt järnvägen har varit en stor del av Sveriges profil när det kommer till transport, men också flyget och bilen har fyllt denna plats väl. Och framtiden? Ja, vi får vänta och se!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *