Hur man kör säkert och effektivt

För att köra säkert på vägarna finns det tre saker som varje förare bör tänka på. Nummer ett är att se till att vara utvilad och inte ta mediciner som du kan bli sömnig av. Nummer två är att se till bilens körkondition. Bilen bör vara hel och inte ha några skador på viktiga delar. Nummer tre är att du följer de trafikregler som finns och tar hänsyn till andra trafikanter.

Om du uppfyller alla tre punkter har du bra förutsättningar för att köra säkert. I trafiken gäller det att att hålla hastigheten, hålla avstånd till framförvarande bil och ha uppsikt på bilisterna runt dig. Att köra säkert är en konst men egentligen inte svårt. Håll blicken på vägen när du kör och gör inga farliga omkörningar. Ta kontroll över bilen och känn att du behärskar den. Då har du kommit långt.

Köra effektivt

Att köra bränsle- och tidseffektivt hör ihop. Bränslesnålt kan man köra genom att hålla en jämn hastighet och hålla hastighetsbegränsningarna på vägarna. Att planera sin körning och motorbromsa istället för att bromsa med bromspedalen blir också mer bränsleeffektivt eftersom du då bromsar ner långsammare och mer planerat. Genom att köra effektivt, eller eco-drive som det kallas, sänker man bränslekostnaderna med mellan 5-15 %. Dessutom är det positivt för miljön.

Att sänka dina bränslekostnaderna genom att köra effektivt och eco-drive innebär att utsläpp av växthusgaser och även andra föroreningar som påverkar din närmiljö minskar. Det är alltså bra för både miljön och din plånbok. Något annat som är viktigt för att köra effektivt är att regelbundet serva din bil. Du kan dessutom köra effektivt om du regelbundet kontrollerar att du har rätt lufttryck i dina hjul. Vad vinner du på det då?

Varför ska vi köra säkert och effektivt?

Det viktigaste målet med det, är att vi minskar olyckor genom att vi alla kör efter rätt hastighetsbegränsning, håller avstånd till framförvarande bil och är pigga och alerta. Vi har många faktorer som ska spela in för att vi ska köra säkert och effektivt. Men om vi alla använder det som en mall kommer bilolyckor att minska och vi får en genomgående lugn trafik på vägarna samtidigt som vi värnar om vår miljö.

Genom att alla kör säkert och effektivt sparar man pengar både i sin egna plånbok och även genom att vi slipper dyra onödiga miljöutsläpp i vår värld. Dessutom skulle vi slippa de bilolyckor som idag sker när vi inte samarbetar i trafiken. Redan i början på 2000-talet började bilskolor lära ut eco-drive som är samma sak som miljöeffektiv körning. Det finns bara vinster för alla om vi kör effektivt och säkert.

Hur kan man lära sig?

Egentligen borde det vara självklart att köra säkert och effektivt. Men det är inte så för alla. Det gör att vägarna idag är fyllda av både ansvarsfulla och säkra förare och förare som inte har kunskapen. Det skapar en trafikrytm som är mixad av förare som planerar sin resa och mer impulsiva förare. Vad det gör är att trafiken blir lite ryckig och dessutom händer fler olyckor i onödan.

Att köra effektivt och säkert hör ihop. Man är då medveten om sin körning och använder sig av hastighetsbegränsningarna, har en bil med rätt däcktryck, motorbromsar och planerar sin körning. Föraren ska dessutom vara utvilad, ha gott om tid på sig, hålla avstånd till framförvarande bil. Om alla förare skulle uppfylla de kriterierna skulle biltrafiken få ett bra flyt och förarna skulle hinna med att uppmärksamma något avvikande. Vilket skulle leda till färre olyckor.

Även miljön påverkas

Genom att köra säkert och effektivt påverkas även vår miljö positivt. När man till exempel motorbromsar genom att använda gas och växlar, minskar växthusutsläppen mycket. Att öka farten effektivt genom att snabbt växla upp samtidigt som du ökar gasen i en jämn takt minskar avgasutsläpp. Vad det handlar om är att planera sin körning och se till att ha tid på sig och slippa stressa. Det ger färre utsläpp som kan vara farliga för miljön.

Förarens vinst

Att använda sig av säker och effektiv bilkörning gör inte bara miljön gott, även föraren får vinster i form av mindre stress och mer pengar i plånboken. Att underhålla sin bil genom att utföra service enligt serviceboken, använda rätt däck och använda motorvärmare på vintern gör att man har kontroll på utgifterna som gäller bilen, dessutom leder det till lägre bränslekostnader. Att trafiken får ett bättre flyt leder till mindre stress.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *