Hur man kör bränslesnålt

Några saker som påverkar hur mycket bränsle en bil drar är hur tungt lastad bilen är, hur kallt det är ute, hur stressad föraren är, om bilen har takbox och en hel del annat. Föraren kan påverka bilens bränsleåtgång genom sin körning också. Genom att sänka hastigheten från 110 till 100 km/h sänker man bränslekostnaden med mellan 5-10 %. Att planera sin körning och motorbromsning sänker även det kostnaden med 5 %.

När man motorbromsar och därmed inte gasar drar bilen inget bränsle alls. Om man har takbox på bilen får man ett vindmotstånd under körningen som gör att motorn måste arbeta hårdare för att ta sig fram och då drar bilen mer bränsle än utan takbox. En bil som är servad och därmed fått nytt bränslefilter drar mindre bränsle än vad en oservad bil gör. Det finns mycket man kan göra för att köra mer bränsleeffektivt.

Grunden i att köra bränslesnålt

Det finns tre viktiga saker att tänka på när man vill köra bränslesnålt. Det första är att planera sin körning. Planera körningen gör man genom att inte ha bråttom. Börja med att motorbromsa genom att släppa gasen i god tid innan det är dags att stanna eller svänga. När det sedan är dags att öka farten igen accelererar man snabbt men inte hårt genom att växla upp fort.

Det andra som är viktigt att tänka på är att bilen har genomgått service på de utsatta mil för just den bilen. Det leder till att bilen har ny olja och även rena filter. Det tredje som är viktigt för att hålla en lägre bränsleförbrukning är att hela tiden ha tid för att kunna köra lite långsammare. Det drar ner förbrukningen mycket och är dessutom bättre för miljön.

Vintertid

På vintern är det mer ansträngande för bilmotorn att starta eftersom det är kallare ute. Kylan gör att oljan blir segare och måste värmas. För att värma motorn då den är kall efter en vinterdag krävs mer bensin. Det man kan göra för att sänka bränslekostnaderna vid minusgrader är att använda en motorvärmare. Om det är 10 minusgrader behöver motorvärmaren vara inkopplad en timme för att bli varm före start.

Något annat som man kan tänka på är att ha rätt lufttryck i bilen. Rätt lufttryck ger bilen en bättre fart på vägen och den rullar lättare utan att få motstånd från asfalt och gummi. Det finns otroligt många sätt att minska bränsleförbrukningen på en bil. Ett annat sätt är att tänka på vikten på bilen. Lasta inte mer än nödvändigt inför resan. Ta bort allt överflödigt för att få bilen lättare.

Varför ska man sänka bränsleförbrukningen?

Det finns väldigt många aspekter till varför bränsleförbrukningen bör sänkas. Både plånbok och miljö mår bra av lägre bränsleförbrukning. När man sänker sin bränsleförbrukning släpper man ut mindre växthusgaser och mindre smutsiga avgaser i vår natur. Det räcker med att sänka hastigheten lite för att dra ner på skadliga utsläpp. Det ger även föraren en lägre kostnad och kanske bättre samvete när man inte smutsar ner naturen lika mycket.

Det blir även lugnare i trafiken och därmed mindre olyckor om alla skulle köra mer ekonomiskt. Genom att köra bränslesnålt, eller eco-drive som det även heter, skapar vi en säkrare trafiksituation på våra vägar. Vi släpper ut färre giftiga gaser och därmed räddar vi vår miljö lite mer och dessutom kostar det föraren mindre att köra. Det är därmed en vinst för alla, inte bara föraren, att köra eco-drive.

Vem kör bränslesnålt idag?

Det var inte speciellt många år sedan som körskolorna började ta upp bränslesnål körning på sin körkortsutbildning. Det är idag obligatoriskt att kunna och nyttja det på uppkörningen. I Sverige har vi blivit mer och mer miljömedvetna och även mer rädda om vår ekonomi, vilket har gjort att de flesta idag tänker eco-drive när de kör. Dock är det enkelt att falla ur spåret, till exempel vid tillfällen då man har bråttom.

Sammanfattning

Till slut, det allra bästa med att köra bränslesnålt är att ha det naturligt i sig. Oavsett om man är sen eller av andra anledningar inte anser sig ha tid för att köra bränslesnålt bör man ta sig tiden att göra det eftersom det i längden ger oss mycket positivt tillbaka. Om man under fem mils körning sänker hastigheten från 110 till 100 km/h tar det tre minuter längre tid. Det kan det vara värt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *